Pogotowie Bielsko-Biała serwis informacyjny
Dane jednostki
Zamówienia Publiczne "Profil Nabywcy"
 • Zamówienia poniżej 30 tys. euro
 • Zamówienia powyżej 30 tys. euro
 • Ogłoszenia
 • Archiwum postępowań
 • Plan Zamówień Publicznych
 • Ogłoszenia-Konkursy
  Majątek w dyspozycji
  Organy i osoby zarządzające
  Organizacja
  Status i forma prawna
  Książka teleadresowa
  Centralny BIP
  Udostępnianie informacji medycznej
  Kontrola zarządcza
  Regulamin organizacyjny
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • OGłOSZENIA-KONKURSY

    Konkurs ofert dla ratowników medycznych na udzielanie świadczeń zdrowotnych

  Dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego ogłasza konkurs ofert, zapraszając do udziału w nim zainteresowanych:

  Przedmiot zamówienia

  PAKIET A

  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego – Ratownik Medyczny w Zespole Transportowym 

  PAKIET B

  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego – Ratownik Medyczny w Zespole Ratownictwa Medycznego

  PAKIET C

  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego – Ratownik Medyczny z uprawnieniami kierowcy samochodu sanitarnego uprzywilejowanego w Zespole Transportowym 

  PAKIET D

  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego – Ratownik Medyczny z uprawnieniami kierowcy samochodu sanitarnego uprzywilejowanego w Zespole Ratownictwa Medycznego


  Lista załączników
  1. Wzór umowy
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 4
    udostępnił Rafał Waligóra dnia 2020-03-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert dla ratowników medycznych na udzielanie świadczeń zdrowotnych

  Dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego ogłasza konkurs ofert, zapraszając do udziału w nim zainteresowanych:

  Przedmiot zamówienia

  PAKIET A

  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego – Ratownik Medyczny w Zespole Transportowym 

  PAKIET B

  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego – Ratownik Medyczny w Zespole Ratownictwa Medycznego

  PAKIET C

  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego – Ratownik Medyczny z uprawnieniami kierowcy samochodu sanitarnego uprzywilejowanego w Zespole Transportowym 

  PAKIET D

  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego – Ratownik Medyczny z uprawnieniami kierowcy samochodu sanitarnego uprzywilejowanego w Zespole Ratownictwa Medycznego


  Lista załączników
  1. Wyniki konkursu
  2. Wzór umowy
  3. Załącznik nr 1
  4. Załącznik nr 2
  5. Załącznik nr 4
    udostępnił Rafał Waligóra dnia 2020-02-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022

  Bielskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych                                      w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

  Przedmiotem konkursu jest:

  1. 1.    Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego.
  2. 2.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
  3. 3.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Lekarza Rodzinnego w Kobiernicach.

  Miejscem udzielania świadczeń jest Miasto Bielsko-Biała i powiat bielski, a szacunkowa liczba osób uprawnionych                        do świadczeń ok. 340 000.

  Szczegółowe Warunki Konkursu określa specyfikacja, która wraz z projektami umów oraz obowiązującymi formularzami jest dostępna od dnia 28.11.2019 r. w siedzibie udzielającego zamówienia w godz. od 710 do 1445 – dział kadr oraz na stronach internetowych: www.pogotowie.bielsko.pl w zakładce aktualności, www.bip.pogotowie.bielsko.pl w zakładce ogłoszenia.

  Zapraszamy do składania ofert w siedzibie Bielskiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. E. Plater 14 Bielsko-Biała            w dziale kadr do godziny 1000 dnia 12.12.2019 r.           


  Lista załączników
  1. oferta NIŚOL 2020
  2. oferta POZ 2020
  3. oferta ZRM 2020
  4. Ogłoszenie konkursu
  5. SWK 2020
  6. umowa NIŚOL 2020
  7. umowa POZ 2020
  8. umowa RAT 2020
  9. Załącznik nr 1
  10. Załącznik nr 10
  11. Załącznik nr 2
  12. Załącznik nr 3
  13. Załącznik nr 4
  14. Załącznik nr 4 Lista Oferentów
  15. Załącznik nr 5 Lista Oferentów
  16. Załącznik nr 6 Lista Oferentów
  17. Załącznik nr 8
  18. Załącznik nr 9
    udostępnił Rafał Waligóra dnia 2019-11-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pisemny konkurs ofert - sprzedaż Fiat Croma z 2005 r. II termin

  Bielskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza konkurs ofert - zbycie wycofanego z eksploatacji pojazdu Fiat Croma z 2005 r. o poj. 1910cm3, ON i przebiegu 232670 km.


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2
  2. Ogłoszenie o konkursie
  3. Umowa - projekt
  4. Załącznik nr 1
  5. Zdjęcie nr 1
  6. Zdjęcie nr 2
    udostępnił Bogdan Przewłocki dnia 2019-11-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uzupełniający konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r.

  Bielskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza uzupełniający konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych                                      w okresie od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r.

  Przedmiotem konkursu jest:

  1. 1.    Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego.
  2. 2.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
  3. 3.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Lekarza Rodzinnego w Kobiernicach.

  Miejscem udzielania świadczeń jest Miasto Bielsko-Biała i powiat bielski, a szacunkowa liczba osób uprawnionych                        do świadczeń ok. 340 000.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
  2. SWK
  3. umowa NIŚOL 2018
  4. umowa POZ 2018
  5. umowa RAT 2018
  6. Wyniki konkursu
  7. Załącznik nr 1
  8. Załącznik nr 2
  9. Załącznik nr 3
  10. Załącznik nr 4
  11. Załącznik nr 5
  12. Załącznik nr 6
  13. Załącznik nr 7
    udostępnił Rafał Waligóra dnia 2019-10-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Pisemny konkurs ofert - sprzedaż Fiat Croma z 2005 r.

  Bielskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza konkurs ofert - zbycie wycofanego z eksploatacji pojazdu Fiat Croma z 2005 r. o poj. 1910cm3, ON i przebiegu 232670 km.


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2
  2. Ogłoszenie o konkursie
  3. Umowa - projekt
  4. Załącznik nr 1
  5. Zdjęcie nr 1
  6. Zdjęcie nr 2
    udostępnił Bogdan Przewłocki dnia 2019-10-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    uzupełniający konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r.

  uzupełniający konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r. 


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
  2. SWK
  3. Umowa NISOL
  4. Umowa POZ
  5. Umowa RAT
  6. Wyniki konkursu
  7. Załącznik nr 1
  8. Załącznik nr 2
  9. Załącznik nr 3
  10. Załącznik nr 4
  11. Załącznik nr 5
  12. Załącznik nr 6
  13. Załącznik nr 7
    udostępnił Rafał Waligóra dnia 2019-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pisemny konkurs ofert na najem pomieszczenia ambulatorium Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  Bielskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczenia ambulatorium w budynku medycznym BPR.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o konkursie
    udostępnił Bogdan Przewłocki dnia 2019-03-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs Ofert na Świadczenie opieki zdrowotnej jako podwykonawca Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  Bielskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza konkurs ofert na "Świadczenie opieki zdrowotnej jako podwykonawca Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie udzielania świadczeń ratownictwa medycznego".


  Lista załączników
  1. Informacja o wyniku konkursu
  2. IWK
  3. IWK 1 oferta
  4. IWK 2 wykaz osób
  5. IWK 3 wykaz ambulansów
  6. IWK 4 umowa projekt po zmianach
  7. IWK 5 Oświadczenie informacyjne dla oferentów
  8. Zapytania do konkursu
    udostępnił Bogdan Przewłocki dnia 2019-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Pisemny konkurs ofert na najem pomieszczeń biurowych Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  Bielskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza pisemny konkurs ofert na najem pomieszczeń biurowych Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej przy ul. E. Plater 14


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o konkursie
    udostępnił Bogdan Przewłocki dnia 2019-02-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pisemny konkurs ofert na najem 5 miejsc parkingowych na dolnym parkingu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  Pisemny konkurs ofert na najem 5 miejsc parkingowych na dolnym parkingu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o konkursie
    udostępnił Bogdan Przewłocki dnia 2019-01-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

  Bielskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych                                      w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

  Przedmiotem konkursu jest:

  1.     Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego.

   2.     Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

   3.     Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Lekarza Rodzinnego w Kobiernicach. 

   

  06.12.2018 - Aktualizacja pliku Specyfikacji Warunków Konkursu (SWK)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
  2. swk
  3. Umowa NIŚOL
  4. Umowa POZ
  5. Umowa RAT
  6. Wyniki NIŚOL
  7. Wyniki POZ
  8. Wyniki RAT
  9. Załącznik nr.1
  10. Załącznik nr.2
  11. Załącznik nr.3
  12. Załącznik nr.4
  13. Załącznik nr.5
  14. Załącznik nr.6
  15. Załącznik nr.7
    udostępnił Rafał Waligóra dnia 2018-12-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert (uzupełniający) dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.11.2018 r. do 31.12.2018 roku

  Bielskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza uzupełniający konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych               w okresie od 01.11.2018 r. do 31.12.2018 r.

  Przedmiotem konkursu jest:

  1.     Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego.

   2.     Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

  3.     Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Lekarza Rodzinnego w Kobiernicach.

  4.     Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach transportu sanitarnego.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
  2. Przedłużenie terminu składania ofert
  3. SWK
  4. Umowa NIŚOL
  5. Umowa POZ
  6. Umowa RAT
  7. Umowa TS
  8. Wyniki konkursu
  9. Załącznik nr.1
  10. Załącznik nr.2
  11. Załącznik nr.3
  12. Załącznik nr.4
  13. Załącznik nr.5
  14. Załącznik nr.6
  15. Załącznik nr.7
  16. Załącznik nr.8
    udostępnił Rafał Waligóra dnia 2018-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pisemny konkurs ofert - sprzedaż ambulansu Mercedes-Benz Sprinter 318 CDI z 2008 r.

  Bielskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza konkurs ofert - zbycie wycofanego z eksploatacji pojazdu Mercedes-Benz Sprinter 318 CDI z 2008 r. o poj. 2987cm3, ON i przebiegu 268832km.


  Lista załączników
  1. formularz ofertowy
  2. Informacja z otwarcia
  3. ogłoszenie o konkursie
  4. umowa - projekt
  5. załącznik nr 1
  6. zdjęcie ambulansu
    udostępnił Bogdan Przewłocki dnia 2018-10-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pisemny konkurs ofert na najem pomieszczenia biurowego nr 12 Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  Bielskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczenia biurowego nr 12 w budynku medycznym (parter).


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o konkursie
    udostępnił Bogdan Przewłocki dnia 2018-07-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pisemny konkurs ofert na najem pomieszczenia garażowego nr 9 i nr 16 Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  Bielskiego Pogotowie Ratunkowe ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczenia garażowego nr 9 i nr 16.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o konkursie
    udostępnił Bogdan Przewłocki dnia 2018-07-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert (uzupełniający) dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.08.2018 r. do 31.12.2018 roku

  Bielskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza uzupełniający konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych               w okresie od 01.08.2018 r. do 31.12.2018 r.

  Przedmiotem konkursu jest:

  1. 1.     Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego.
  2. 2.     Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
  3. 3.     Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Lekarza Rodzinnego w Kobiernicach.
  4. 4.     Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach transportu sanitarnego.

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
  2. SWK
  3. Umowy
  4. Wyniki konkursu
  5. Załączniki
    udostępnił Rafał Waligóra dnia 2018-07-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pisemny konkurs ofert na najem pomieszczenia garażowego nr 24 Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  Pisemny konkurs ofert na najem pomieszczenia garażowego nr 24 Bielskiego Pogotowia Ratunkowego


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o konkursie
    udostępnił Bogdan Przewłocki dnia 2018-06-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pisemny konkurs ofert na najem pomieszczenia garażowego Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  Pisemny konkurs ofert na najem pomieszczenia garażowego nr 8 Bielskiego Pogotowia Ratunkowego


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o konkursie
    udostępnił Bogdan Przewłocki dnia 2018-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert (uzupełniający) dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.05.2018 r. do 31.12.2018 roku

  Bielskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza uzupełniający konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych               w okresie od 01.05.2018 r. do 31.12.2018 r.

  Przedmiotem konkursu jest:

   

  1.     Udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego w dni powszednie                                         w godzinach od 7.00 do 15.00.

  Bielskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza uzupełniający konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych               w okresie od 01.05.2018 r. do 31.12.2018 r.

  Przedmiotem konkursu jest:

  1.     Udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego w dni powszednie                                         w godzinach od 7.00 do 15.00.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
  2. SWK
  3. Umowa
  4. Wynik konkursu
  5. Załącznik 1
  6. Załącznik 2
  7. Załącznik 3
  8. Załącznik 4
  9. Załącznik 5
    udostępnił Rafał Waligóra dnia 2018-04-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pisemny konkurs ofert na najem pomieszczenia garażowego Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  Pisemny konkurs ofert na najem pomieszczenia garażowego nr 11 Bielskiego Pogotowia Ratunkowego


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o konkursie
    udostępnił Bogdan Przewłocki dnia 2018-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pisemny konkurs ofert na najem pomieszczenia biurowego Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  Bielskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza pisemny konkurs ofert na najem pomieszczenia biurowego o powierzchni 14,5 m2 w budynku Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej przy ul. E.Plater 14.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o konkursie
    udostępnił Bogdan Przewłocki dnia 2018-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pisemny konkurs ofert na najem pomieszczeń garażowych Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  Bielskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza pisemny konkurs ofert na najem pomieszczeń garażowych Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej przy ul. E.Plater 14.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o konkursie
    udostępnił Bogdan Przewłocki dnia 2018-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert (uzupełniający) dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 07.04.2018 r. do 31.12.2018 roku

  Bielskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza uzupełniający konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych               w okresie od 07.04.2018 r. do 31.12.2018 r.

  Przedmiotem konkursu jest:

  1. 1.     Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego.
  2. 2.     Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
  3. 3.     Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Lekarza Rodzinnego w Kobiernicach.
  4. 4.     Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach transportu sanitarnego.

  Miejscem udzielania świadczeń jest Miasto Bielsko-Biała i powiat bielski, a szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń ok. 340 000.

  Szczegółowe Warunki Konkursu określa specyfikacja, która wraz z projektami umów oraz obowiązującymi formularzami jest dostępna od dnia 19.03.2018 r. w siedzibie udzielającego zamówienia w godz. od 710 do 1445 – dział kadr oraz na stronach internetowych: www.pogotowie.bielsko.pl w zakładce aktualności, www.bip.pogotowie.bielsko.pl w zakładce ogłoszenia.

  Zapraszamy do składania ofert w siedzibie Bielskiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. E. Plater 14 Bielsko-Biała            w dziale kadr do godziny 1000 dnia 29.03.2018 r.           

  Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach pod rygorem nieważności.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2018 r. o godz. 1100 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 29.03.2018 r. o godz. 1200 w siedzibie Udzielającego zamówienia. Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze oferty poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej udzielającego zamówienia wykazu wybranych oferentów i ofert na poszczególne rodzaje udzielanych świadczeń zdrowotnych.

  Oferenci, których oferty zostaną odrzucone lub nie wybrane zostaną powiadomieni pisemnie przez Udzielającego zamówienie. Okres związania z ofertą wynosi 15 dni, jego bieg  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  Rozpoczęcie terminu udzielania świadczeń przypada na dzień 07.04.2018 r.

  Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w części lub w całości oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

  Oferentom w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do składania  protestu,  a także odwołania od rozstrzygnięcia konkursowego składanego do Dyrektora Bielskiego Pogotowia Ratunkowego zgodnie z przepisami art. 27 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
  2. Szczególne warunki konkursu
  3. Umowa NIŚOL
  4. Umowa POZ
  5. Umowa RAT
  6. Umowa TS
  7. Wynik konkursu
  8. Załącznik nr 1
  9. Załącznik nr 2 - oferta RTM
  10. Załącznik nr 3 - oferta NIŚOL
  11. Załącznik nr 4 - oferta POZ
  12. Załącznik nr 5 - oferta TS
  13. Załącznik nr 6
  14. Załącznik nr 7
  15. Załącznik nr 8
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Pisemny konkurs ofert na najem pomieszczeń magazynowych, garażowych, biurowych oraz używania terenu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  Pisemny konkurs ofert na najem pomieszczeń magazynowych, garażowych, biurowych oraz używania terenu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej przy ul. E. Plater 14


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o konkursie
    udostępnił Bogdan Przewłocki dnia 2018-03-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pisemny konkurs ofert na najem pomieszczenia garażowego Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  Bielskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza pisemny konkurs ofert na najem pomieszczenia garażowego Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej przy ul. E.Plater 14


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o konkursie
    udostępnił Bogdan Przewłocki dnia 2018-01-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 roku

  Bielskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
  2. SWK
  3. Umowa NIŚOL
  4. Umowa POZ
  5. Umowa RAT
  6. Wyniki Nocna i Świąteczna
  7. Wyniki POZ
  8. Wyniki Ratownictwo
  9. Wyniki Transporty
  10. Załącznik nr1
  11. Załącznik nr2
  12. Załącznik nr3
  13. Załącznik nr4
  14. Załącznik nr5
  15. Załącznik nr6
  16. Załącznik nr7
  17. Załącznik nr8
    udostępnił Rafał Waligóra dnia 2017-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na najem pomieszczenia w budynku medycznym Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  Konkurs ofert na najem pomieszczenia - 11m2 w budynku medycznym Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o konkursie
    udostępnił Bogdan Przewłocki dnia 2017-11-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na najem pomieszczenia na działalność usługową

  Konkurs ofert na najem pomieszczenia na działalność usługową - 36 m2.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o konkursie
    udostępnił Bogdan Przewłocki dnia 2017-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na najem pomieszczeń magazynowych

  Bielskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza pisemny konkurs ofert na najem pomieszczeń magazynowych Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej przy ul. E.Plater 14


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o konkursie
    udostępnił Bogdan Przewłocki dnia 2017-11-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pisemny konkurs ofert na najem dwóch pomieszczeń garażowych Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  Bielskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza pisemny konkurs ofert na najem dwóch pomieszczeń garażowych Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej przy ul. E.Plater 14


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o konkursie
    udostępnił Agata Chomczyńska dnia 2017-11-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na najem pomieszczeń

  Bielskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza pisemny konkurs na najem pomieszczeń w budynku biurowym Bielskiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. E.Plater 14 w Bielsku-Białej


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o konkursie
    udostępnił Agata Chomczyńska dnia 2017-08-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Bielskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza II konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

  Bielskie Pogotowie Ratunkowe

  ul. E. Plater 14                             

  43-300 Bielsko-Biała

  ogłasza po raz II konkurs na stanowisko

   Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

  (przewidywany wymiar czasu pracy na stanowisku – ½ etatu)

  Konkurs prowadzony jest na podstawie art.49 ust.1, pkt 2, ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016r., po. 1638, z późn.zm), § 4 ust.1, pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r. poz. 182, z późn.zm.) oraz regulaminu przeprowadzania konkursu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
    udostępnił Rafał Waligóra dnia 2017-06-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Bielskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

  Bielskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

  (przewidywany wymiar czasu pracy na stanowisku – ½ etatu)

  Konkurs prowadzony jest na podstawie art.49 ust.1, pkt 2, ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016r., po. 1638, z późn.zm), § 4 ust.1, pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r. poz. 182, z późn.zm.) oraz regulaminu przeprowadzania konkursu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
  2. Regulamin konkursu
    udostępnił Rafał Waligóra dnia 2017-05-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uzupełniający konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r.

  Bielskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza uzupełniający konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r.

  Przedmiotem konkursu jest:

  1. 1.     Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego.
  2. 2.     Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
  3. 3.     Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Lekarza Rodzinnego w Kobiernicach.

  Lista załączników
  1. Konkurs ogłoszenie
  2. SWK
  3. Umowa NIŚOL
  4. Umowa POZ
  5. Umowa RAT
  6. Wyniki konkursu
  7. Załącznik nr 1
  8. Załącznik nr 2
  9. Załącznik nr 3
  10. Załącznik nr 4
  11. Załącznik nr 5
  12. Załącznik nr 6
  13. Załącznik nr 7
    udostępnił Rafał Waligóra dnia 2017-03-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Pogotowie Bielsko-Biała v1.0 góra